Новини і автомобілі
Контактні телефони: ...

У вищих навчальних закладах

Здобуваємо якісну освіту в рідному місті

Зміст

Із людиною року Волинського краю, володарем відзнаки "Золоте крило" у номінації "Нове ім'я року", деканом Нововолинського факультету Тернопільського національного університету Романом Чорним прямуємо коридорами навчального закладу. Мій співрозмовник із захопленням і поблиском в очах розповідає, що вже вдалося досягнути за кілька років, коли факультет був створений і живе. Це свого роду сенсація, але у невеличкому шахтарському місті діють три наукові кафедри, де викладання здійснюють, крім приїжджих із Тернополя науковців, свої наукові кадри – кандидати економічних наук, ті, що незабаром будуть захищати дисертації. Так що наукова база солідна й апробована. З року в рік зростає кількість студентів стаціонарної та заочної форм навчання.

Декан Нововолинського факультету ТНЕУ Роман ЧОРНИЙ під час вручення відзнаки у номінації „Нове ім'я року”

- Ось подивіться, яка у нас потужна бібліотека, - знайомить Роман Степанович. – Тут зосереджені найновіші й найцінніші видання України та Росії. На факультеті діють конференц-зал, медпункт, є своя їдальня, готельні кімнати для приїжджих викладачів. Серйозна тут й комп'ютерна база, яку опановують студенти.

Ми з дозволу викладачів заходили на пари, і я про себе відзначав, що аудиторії були заповнені студентами. Значить, їм тут цікаво і вони прагнуть знань. Мене ж, крім наукових здобутків Романа Степановича, яких він досягнув наполегливою працею та інтелектом за досить короткий час, вражала його господарська жилка. "Ось подивіться, - мовив він, - двері у нас встановлені нові, дерев'яні. Поступово ведемо сучасний ремонт аудиторій, дах перекритий металочерепицею. У найближчій перспективі – переобладнання господарських будівель під студентський гуртожиток".

Давайте ближче познайомимося із людиною року Волинського краю Романом Чорним. Він – із учительської сім'ї, тато донині працює директором школи, мама - бібліотекар. Народився Роман Степанович Чорний 16 травня 1979 року на Тернопільщині. У 2002 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за фахом «Облік і аудит». У 2004 році в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості». У 2007 - отримав учене звання доцента. З травня 2008 - його було обрано академіком Академії економічних наук України.

Роман Степанович Чорний є автором більше 50 наукових праць, зокрема, підручника «Загальна теорія статистики» та навчальних посібників «Юридична статистика», «Соціальна статистика», які рекомендовані Міністерством освіти і науки України. У 2009 році з-під його пера вийшла монографія «Стратегія формування і розвитку людського капіталу в умовах становлення інформаційно-технологічного суспільства».

Працюючи на посаді декана Нововолинського факультету ТНЕУ з 2005 року, Роман Степанович зарекомендував себе як здібний, відповідальний, перспективний керівник, що постійно працює над підвищенням свого науково-професійного рівня, а також як чуйна, високоморальна людина.

Під його безпосереднім керівництвом у 2009 році організовано і проведено ліцензування спеціальностей «Економіка підприємства», «Менеджмент», акредитування спеціальностей «Облік і аудит», «Фінанси і кредит». Тоді ж факультет випустив спеціалістів-фінансистів денної форми навчання, які успішно працюють за фахом.

Тепер познайомтеся ближче із структурою Нововолинського факультету ТНЕУ.

ІСТОРІЯ ТНЕУ

У 1966 році в Тернополі було відкрито відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства. Вже через рік на його базі почав працювати фінансово-економічний факультет. У рік заснування тут навчалися лише 73 студенти за спеціальністю «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік», а викладачів було п'ять. У січні 1971 року факультет перетворився на самостійний вищий навчальний заклад – Тернопільський фінансово-економічний інститут, в якому навчалось понад тисячу студентів та працювало 60 викладачів.

Тернопільський фінансово-економічний інститут швидко розвивався, досягаючи вагомих успіхів. Це особливо стосується останніх 18 років його діяльності. Нового якісного рівня він досяг у 1989 році, коли його перейменували на Тернопільський інститут народного господарства. За результатами акредитації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 року на базі інституту було створено Тернопільську академію народного господарства – вищий навчальний заклад освіти університетського типу. У статусі університету цей вищий навчальний заклад діє з 30 березня 2005 року. У вересні 2006 року указом Президента України університету надано статус «національного».

НОВОВОЛИНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТНЕУ

3 листопада 2005 року факультет очолює кандидат економічних наук, доцент Роман Степанович Чорний, він є і завідувачем кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін.

Чорний Р.С. великий внесок робить у формування професійного кадрового потенціалу та інформаційно-технічної бази факультету. У структурному підрозділі вузу якісно облаштовано навчальні аудиторії, комп'ютерні класи, бібліотеку, спортивний зал. Працюють студентська їдальня і кафе-бар "Студент". Зовнішнє оформлення приміщення факультету має красивий сучасний вигляд.

Декан організовує науково-дослідну роботу кафедри, віддаючись справі виховання і фахової підготовки економістів нового покоління. Завдяки його старанням Нововолинський факультет щоденно набуває ознак потужного навчального закладу.

Особлива роль у заснуванні та функціонуванні факультету належить невтомному досвідченому педагогу та організатору, методисту, відміннику освіти України Мороз Галині Романівні. Вона і зараз своїм ентузіазмом та енергією надихає колектив на творчу і результативну працю.

Як досвідчений менеджер освіти, вона кваліфіковано і якісно забезпечує управління всіма ділянками роботи факультету. Це успішне здійснення навчально-виховного процесу на денній і заочній формах навчання, організація студентського самоврядування, науково-дослідна робота, якісне забезпечення процесу професійної практичної підготовки, працевлаштування та ін.

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Завідувач кафедри – кандидат економічних наук, доцент Чорний Роман Степанович.

Одним із наукових центрів факультету є кафедра загальноекономічних і гуманітарних дисциплін. Створена на початку 2007 року, вона включила до свого складу значний науковий потенціал Нововолинського факультету. Зокрема, серед її працівників є: кандидат економічних наук, доцент Чорний Роман Степанович; кандидат економічних наук, доцент Чорна Неля Петрівна; кандидат економічних наук, професор Гадзевич Олег Іванович; кандидат історичних наук, доцент Нагірний Микола Зіновійович; кандидат богослов'я, викладач Мельник Віктор Вікторович; кандидат медичних наук, старший викладач Ілько Андрій Андрійович; кандидат філологічних наук, старший викладач Лук'янчук Світлана Василівна та низка молодих перспективних викладачів.

Основним завданням кафедри є підвищення рівня навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної освіти та науки. Постійно ведеться робота щодо застосування нових інтерактивних технологій в організації різних видів навчальних занять. Це сприяє формуванню необхідного рівня теоретичних знань, практичних умінь і навиків, підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності.

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Провідною кафедрою факультету є кафедра фінансів, її очолює к. е. н., доцент І.М. Ататей. Навчальний процес та науково-дослідну роботу на кафедрі забезпечують три кандидати наук та викладацький склад.

Завданнями кафедри є підготовка висококваліфікованих кадрів у сфері управління фінансами, зокрема, формування в особи фундаментальних знань, спеціальних вмінь та знань інноваційного характеру, практичних навичок, що забезпечують ефективну діяльність особистості у повсякденній професійній роботі.

Науковими здобутками кафедри є публікації в наукових виданнях, активна участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

До того ж старший викладач Г.І. Румянцева та викладач О.Г. Римар працюють над підготовкою кандидатських дисертацій.

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

Із 2009 навчального року в складі Нововолинського факультету почала діяти кафедра економіки підприємств під керівництвом кандидата економічних наук Самольотова П.В. Досвідчені викладачі – к. е. н. Федорова Г.Л., к. е. н. Потинський М.А. – готують майбутніх економістів, обліковців, фінансистів.

«Портфель» дисциплін із «Бухгалтерського обліку», «Фінансового обліку», «Облікової політики», «Організації обліку», «Податкового обліку і звітності», «Ревізійної справи» виховує професійні якості майбутніх обліковців-бухгалтерів, фахівців із здійснення бухгалтерського, управлінського та фінансового обліку, які зуміють кваліфіковано провести аудиторські перевірки, забезпечити контроль та ревізію на підприємствах, кредитно-фінансових установах та інших організаціях. Сучасний бухгалтер – це, в першу чергу, фінансовий менеджер, фахівець з інформаційного забезпечення, фінансовий аналітик.

КІМНАТА ІСТОРІЇ ФАКУЛЬТЕТУ

«Хто не шанує минулого, той не вартий майбутнього», - говорили у давнину. У Нововолинському факультеті бережливо ставляться до своєї, хай поки не надто довгої, але важливої для становлення молодого факультету історії. Кімната історії містить стенди, розроблені як за тематичним, так і за хронологічним принципом. У ній відображено всі етапи становлення факультету ТНЕУ в Нововолинську, його перспективи, а також прояви різнобарвного студентського життя.

ЦЕНТР ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

У Нововолинському факультеті Тернопільського національного економічного університету з ініціативи декана Чорного Р.С., заступника декана Мороз Г.Р. та викладача філософії та культурології, кандидата богослов'я Мельника В.В. відкрито Центр духовного відродження. Головною метою його є забезпечення гуманітарного розвитку студентів, збереження волинської прикордонної ментальності на основі історичних традицій, наближення людини до людини і збереження її як особистості.

У цій світлиці багато предметного наочного матеріалу, що допомагає викладачу на лекціях інтенсифікувати навчальний процес при викладанні культурології, релігієзнавства, етики, філософії (середньовічна філософія, становлення української думки), а також активізує пізнавальну діяльність студентів під час практичних, семінарських занять і дає можливість якісно засвоїти навчальний матеріал.

БІБЛІОТЕКА ФАКУЛЬТЕТУ

Бібліотека – це місце, де сконцентровані джерела інформації, скарбниця знань, інтелектуальний центр науки. Вона активно впливає на процеси розвитку економіки, науки, освіти культури, підвищує моральний і культурний потенціал суспільства, сприяє формуванню наукового світогляду. Головна місія бібліотеки – допомагати знаходити відповіді в безмежному інформаційному просторі. Бібліотека Нововолинського факультету ТНЕУ – важливий інформаційно-культурний та освітній центр вузу.

На сьогодні бібліотечний фонд факультету становить майже 6 тис. примірників. Це наукова, навчально-методична література, періодика. Щороку бібліотекою передплачується понад 20 періодичних видань як економічного, так і гуманітарного змісту.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

У Нововолинському факультеті створено науково-економічне студентське товариство (НЕСТ), що є центром наукової діяльності студентів. Його мета – залучення обдарованої молоді до наукової складової підготовки фахівців, здатних генерувати наукові ідеї та впроваджувати їх у практику.

Роботу НЕСТу очолює к. ф. н., ст. викладач кафедри ЗЕГД Лук'янчук Світлана Василівна.

Серед заходів, організованих НЕСТом, заслуговують на увагу «круглі столи», науково-практичні конференції, економічні турніри. Як правило, результатом проведення наукових конференцій стає видання збірників науково-дослідних робіт студентів.

Разом з тим студентство факультету долучається до участі в міських, регіональних та всеукраїнських конкурсах наукових досліджень. Заслуговує на увагу те, що 8 студентів НФ ТНЕУ брали участь у ІІ Всеукраїнському молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України» у 2008 році. У 2009 р. студент ІІІ курсу Миронюк Богдан став переможцем обласного конкурсу «Якби я був мером».

Науковою роботою зі студентами займаються к. е. н., доцент Чорний Р. С., к. е. н., професор Гадзевич О.І., к. і. н., доцент кафедри ЗЕГД Нагірний М.З., старший викладач Румянцева Г.І., викладачі Баранецька Н.В., Римар О.Г., Гловацька Н.В., Ярошук Б.Є., Марчанчин О.І., Кожій Н.Б.

КАФЕ "СТУДЕНТ"

Кафе «Студент», яке працює у Нововолинському факультеті, - заклад харчування вищої категорії на 70 місць. Його популярність серед студентів дуже висока, тому що тут все відповідає вишуканому смакові: інтер'єр, кухня, сервіс і, безумовно, доступні для студентів ціни.

МЕДИЧНИЙ ПУНКТ

У Нововолинському факультеті ТНЕУ працює медичний пункт, який є структурним підрозділом студентської поліклініки Тернопільського національного економічного університету. Завідувач – лікар Деркач Ігор Ярославович.

Ігор ЛІСОВИЙ

Зміст